Cтруктура

Підрозділи перинатального центру 

1. Консультативно-діагностичний блок на 150 відвідувань у зміну:

 • Кабінети лікарів

 • Кабінети УЗД

 • Обласна медико-генетична консультація з генетичною лабораторією

2. Стаціонарне відділення на 115 ліжок:

 • Приймальне відділення.

 • Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування).

 • Відділення інтенсивної терапії новонароджених.

 • Відділення неонатального догляду та ІІ етапу виходжування новонароджених

 • Пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами та операційною.

 • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії.

 • Відділення сумісного перебування матері та дитини.

 • Центральне стерилізаційне відділення.

3. Лабораторний блок:

 • Клініко-біохімічний відділ.

 • Бактеріологічний відділ.

 • Відділ досліджень методом ланцюгової полімеразної реакції.